O fundacji

Głowne informacje o statusie Fundacji

Celem Fundacji jest:

  • tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach;
  • wspieranie rozwoju technologii, w tym inteligentnych technologii;
  • tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju kreatywnych działań;

Fundacja  realizuje  swoje  cele  statutowe  w  szczególności  poprzez  inicjowanie,  prowadzenie  i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):

  • organizacji  seminariów  edukacyjnych, debat  i  szkoleń  w  dziedzinie  nauk ekonomicznych, humanistycznych, społecznych i środowiska naturalnego;
  • prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w wyżej wymienionym zakresie;