Aktualności

Najświeższe informacje dotyczące działalności Fundacji

Informujemy, że Fundacja EIIB była była jednym ze sponsorów dwóch wydarzeń naukowych, które miały miejsce w Zakopanem w dniach 31 maja - 5 czerwca 2016 r.

Były to II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej oraz XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa sekcji immunotoksykologii i immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym płk dr n. med. Stanisława Żmudy, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. Jacek Malejczyk oraz prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki.

Tematami wiodącymi Konferencji były: 

MEDYCYNA REGENERACYJNA I BIOTECHNOLOGIA,

IMMUNOLOGIA DOŚWIADCZALNA I KLINICZNA, BIOLOGIA NOWOTWORÓW,

BIOLOGIA KOMÓRKI, DIAGNOSTYKA I GENETYKA MEDYCZNA,

BIOLOGIA I MEDYCYNA ROZWOJU.

 

 

Dzień 27 lutego 2015 r. rozpoczyna historię działalności Fundacji Europejski Instytut Inżynierii Biomedycznej.

Mając jasno wyznaczone cele i misje, Fundacja będzie dokładać wszelkich starań do realizowania swoich działań statutowych.

W cele Fundacji wchodzi m.in.:

  • wspieranie rozwoju technologii, w tym inteligentnych technologii
  • wspieranie rozwoju technologii, w tym inteligentnych technologii;