Działalność

Fundacja  realizuje  swoje  cele  statutowe  w  szczególności  poprzez  inicjowanie,  prowadzenie  i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):

  • organizacji  seminariów  edukacyjnych, debat  i  szkoleń  w  dziedzinie  nauk ekonomicznych, humanistycznych, społecznych i środowiska naturalnego;
  • prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w wyżej wymienionym zakresie;
  • organizacji kampanii społecznych w wyżej wymienionym zakresie;
  • organizacji i finansowania stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;
  • tworzenia, rozwijania oraz wspierania placówek (jednostek) edukacyjnych, w tym żłobków, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół.

Poniżej udostępniamy fragment Statutu Fundacji Europejski Instytut Inżynierii Biomedycznej dotyczący celów i działalności Fundacji.

Statut w pliku PDF (52kb)