Medycyna XXI wieku

Informujemy, że Fundacja EIIB była była jednym ze sponsorów dwóch wydarzeń naukowych, które miały miejsce w Zakopanem w dniach 31 maja - 5 czerwca 2016 r.

Były to II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej oraz XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa sekcji immunotoksykologii i immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym płk dr n. med. Stanisława Żmudy, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. Jacek Malejczyk oraz prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki.

Tematami wiodącymi Konferencji były: 

MEDYCYNA REGENERACYJNA I BIOTECHNOLOGIA,

IMMUNOLOGIA DOŚWIADCZALNA I KLINICZNA, BIOLOGIA NOWOTWORÓW,

BIOLOGIA KOMÓRKI, DIAGNOSTYKA I GENETYKA MEDYCZNA,

BIOLOGIA I MEDYCYNA ROZWOJU.