Start fundacji

Dzień 27 lutego 2015 r. rozpoczyna historię działalności Fundacji Europejski Instytut Inżynierii Biomedycznej.

Mając jasno wyznaczone cele i misje, Fundacja będzie dokładać wszelkich starań do realizowania swoich działań statutowych.

W cele Fundacji wchodzi m.in.:

  • wspieranie rozwoju technologii, w tym inteligentnych technologii
  • wspieranie rozwoju technologii, w tym inteligentnych technologii;
  • tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju kreatywnych działań;
  • wspieranie ośrodków badawczych, laboratoriów i warsztatów technologicznych;
  • tworzenie efektu synergii pomiędzy innowacyjnymi projektami technologicznymi i informatycznymi, a przedsiębiorcami;
  • dążenie do rozpowszechniania inteligentnego rozwoju opartego o wiedzę przy wykorzystaniu potencjału naukowego województwa mazowieckiego i międzynarodowego;